Selecteer een pagina

Verklaring 2021 – Zit je wel lekker in je vel

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Samengevat: de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg zijn bij mij in veilige handen.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Esther Habes, de eigenaresse van Zit je wel lekker in je vel, gevestigd in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer XXXXX

 

Persoonsgegevens

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met je persoonlijke gegevens
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Ik, Esther Habes, heb als enige toegang tot je gegevens.

Je gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Om telefonisch en/of schriftelijk contact met je op te kunnen nemen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te verzoeken om correctie of verwijdering. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar esther@zitjewellekkerinjevel.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

 

Coaching

Voor een effectieve coaching is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Je dossier bevat aantekeningen en gegevens over de gevoerde gesprekken en afspraken. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  

Verzamelen gegevens

Het verzamelen van gegevens over jouw bezoek aan www.zitjewellekkerinjevel, waarbij het IP-adres, de herkomst van je bezoek en de bezochte onderdelen van de website met bezoekduur worden geregistreerd, verricht ‘Zit je wel lekker in je vel’ op basis van Art 8 lid f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 6 lid 1 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De betreffende wetsartikelen behandelen het gerechtvaardigd belang van een verantwoordelijke voor de gegevensverwerking waaronder ook de verzameling van persoonsgegevens in het kader van marketingdoeleinden geschaard kan worden.

In het geval van het invullen van een contactformulier ten behoeve voor het aangeven van interesse, om een vraag te stellen of een offerte aan te vragen, acht ‘Zit je wel lekker in je vel’ dat verwerking van de door jou ingevoerde gegevens plaatsvindt op basis van artikel 8 lid a WBP en artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Dit artikel behandelt de uitdrukkelijke toestemming van betrokkene. Tevens heeft ‘Zit je wel lekker in je vel’ beveiligingsmaatregelen genomen om ingevulde formulieren veilig (encrypted) te verzenden via een SSL-certificaat.

 

Doelen van de verwerking en verzameling van gegevens

‘Zit je wel lekker in je vel’ verzamelt gegevens over je bezoek aan de website ten behoeve van een optimale sitebeleving en ten behoeve van marketingdoeleinden. In het kader van deze acties vult ‘Zit je wel lekker in je vel’ de door jou verzamelde gegevens aan met gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn van bronnen zoals openbare DNS-diensten en openbaar beschikbare social media informatie. In daaropvolgende marketingacties kunnen je gegevens op basis van telefonisch of e-mailcontact worden aangevuld met nadere contact- en bereikbaarheidsgegevens.

De door ‘Zit je wel lekker in je vel’ verzamelde gegevens naar aanleiding van het websitebezoek zijn:

– IP-adres
– Afgeleide bedrijfsnaam op basis van het IP-adres
– Bezochte pagina’s van de website
– Bezoekduur per pagina
– Herkomst van het bezoek aan de website van ‘Zit je wel lekker in je vel’
– De verzamelde gegevens nav een ingevuld contactformulier zijn:
– Voornaam en achternaam
– Eventueel bedrijfsnaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

In de nadere verwerking van gegevens kunnen deze gegevens worden aangevuld met gegevens over het adres. Het verzamelen van gegevens over je bezoek vindt plaats door middel van zogenoemde tracking cookies. Bij het bezoek aan ‘Zit je wel lekker in je vel’ word je hiervan op de hoogte gesteld en geef je toestemming voor het gebruik van deze cookies. Je kunt in de instellingen van je browser de toestemming voor het gebruik van tracking cookies standaard deactiveren. Ben je eerder akkoord gegaan met het gebruik van analytische cookies en/of tracking cookies, en wil je deze toestemming intrekken, dan kun je dat natuurlijk doen.

 

Jouw rechten

Conform de wet heb je het recht de door ‘Zit je wel lekker in je vel’ over jou verzamelde persoonsgegevens in te zien, dan wel om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of verwijdering en vernietiging van deze gegevens te verlangen. Een verzoek tot inzage, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging kun je via e-mail doorgeven aan esther@zitjewellekkerinjevel.nl en zal binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 4 weken door ‘Zit je wel lekker in je vel’ beantwoord worden.

 

Plichten ‘Zit je wel lekker in je vel’

‘Zit je wel lekker in je vel’ verplicht zich de door ‘Zit je wel lekker in je vel’ verwerkte persoonsgegevens naar aanleiding van de bezoeken aan www.zitjewellekkerinjevel.nl en de verdere verwerking en verrijking daarvan zorgvuldig te laten plaatsvinden en passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen te implementeren en te handhaven om toegang door onbevoegde medewerkers of derde partijen, corruptie van gegevens en onbedoelde vernietiging te voorkomen.

© 2021 Zit je wel lekker in je vel? | Privacyverklaring

BTW nummer: NL004017413B09

KvK nummer: 84798769